Innovatiebox: fiscaal voordeel 5% VSB

De Nederlandse Rijksoverheid wil ondernemers belonen die succes hebben met hun innovaties. De innovatiebox zorgt ervoor dat winst die voortkomt uit eigen innovatie tegen een lager winstbelastingtarief wordt belast. Voor innovatieve ondernemers kan dit een groot voordeel opleveren.

Winst die u behaalt met onderzoek en ontwikkeling kunt u lager belasten in de innovatiebox. Over het gedeelte van de winst dat direct toe te wijzen is aan innovatieve producten, projecten of diensten dragen ondernemers geen 20-25% Vennootschapsbelasting af, maar slechts 7%.

Toerekenmethodiek en ruling Innovatiebox

Zowel octrooien als WBSO toekenningen kunnen als ‘toegangskaart’ dienen. In overleg met de Belastingdienst wordt bepaald welk gedeelte van de winst aan de eigen innovatie is toe te schrijven. Welk deel dat exact is, is afhankelijk van de passende toerekenmethodiek. Wanneer een goede uitwerking van de methodiek is gevonden en de Belastingdienst daarmee akkoord gaat, kan veelal een vaststellingsovereenkomst (ruling) voor meerdere jaren worden getroffen.

Voor welke doelgroep is het instrument interessant?

De Innovatiebox is interressant voor Nederlandse ondernemers die Vpb-plichtig zijn.

Voorwaarden

  • U heeft zelf het immateriële activum ontwikkeld. Hier is een S&O-verklaring voor afgegeven en/of u heeft hiervoor een octrooi verkregen.
  • De winst die u met het activum behaalt is voor ten minste 30% het gevolg van de eigen innovatie.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord