BMKB-C regeling: succes niet vanzelfsprekend…

Je kunt zeggen dat het Kabinet een vliegende start heeft gemaakt met het pakket noodmaatregelen. Nu we enkele maanden verder zijn, blijkt de praktijk toch wat weerbarstiger als het gaat om de versoepelde kredietmogelijkheden. Met name de BMKB-C verlening waarbij de overheid haar garantstelling van 75% heeft uitgebreid naar 90%, blijkt vaak stroef te verlopen.

Solvent bemiddelt regelmatig met banken over kredieten voor ondernemers en we delen graag onze ervaringen. Kort gezegd: ondanks de uitgebreide garanties houdt de bank de verplichting te controleren de kredietverlening verantwoord is. In deze blog meer daarover.

Wat kunnen we leren van de ervaringen tot nu toe?

Je hoort geregeld dat ondernemers teleurgesteld zijn in de houding van de bank. Banken lijken de urgentie niet echt te voelen, zijn in de ogen van de ondernemer traag en soms onredelijk streng. Toch is dat niet altijd onredelijk.

Per 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. De overheid wil met deze regeling voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Voor ondernemers die zijn geraakt door de gevolgen van het Coronavirus wordt het gemakkelijker om geld te lenen. En dat is hard nodig, want de problemen voor veel van deze ondernemers zijn groot.

Wat zijn de voorwaarden voor BMKB-C?

Allereerst dient de onderneming ‘in de kern gezond’ te zijn. Dit mag de bank beoordelen. Ten tweede blijft het ook bij deze regeling zo dat de bank niet alles kan afwentelen op de staat. Dus als de bank bang is dat het bedrijf toch omvalt na de crisis en daarbij niet voor de volle 100% van het uitgeleende bedrag terugvallen op zekerheden, dan zal zij toch niet zomaar een krediet verstrekken.

Daarnaast – en dat staat niet in de voorwaarden – staan de banken op het standpunt dat zij geen geld verstrekken als niet alle andere mogelijkheden die de mkb-er kan inzetten, daadwerkelijk zijn ingezet.

Drie zaken zijn dus cruciaal:

  1. een goede liquiditeitsprognose waaruit blijkt dat alle mogelijke niet-bancaire middelen zijn ingezet
  2. aantonen dat de onderneming ‘in de kern gezond’ is
  3. is het risico voor de bank reëel

Liquiditeit voorspellen

Probeer – hoe lastig ook – uw (sterk weggevallen) omzet en  te voorspellen, verlaag de kosten waar mogelijk, stel investeringen uit en zet alle overheids-, bancaire en pensioenregelingen in. Als er dan nog steeds een financieringsbehoefte resteert, zou de bank en daarmee de BMKB-C een voordehand liggende optie kunnen zijn.

‘In de kern gezond’

‘In de kern gezond’ betekent voornamelijk dat de onderneming in de pre-crisis situatie zodanig kredietwaardig was, dat zij in staat zal zijn de tijdens de crisis op te bouwen schuld na de crisis af te lossen. Hou er rekening mee dat ook voor de uitbraak van het Coronavirus al duidelijk was dat banken maar mondjesmaat zaken wilden doen met de horeca, non-food retail, automotive, bouw, bedrijfs onroerend goed, transport, de creatieve en kunstsector, starters en zzp’ers.

De nu geliefde uitspraak ‘tijdens de kredietcrisis waren we onderdeel van het probleem, nu zijn we onderdeel van de oplossing’ is dus maar relatief. Banken blijven zakelijk en dat kun je ze niet kwalijk nemen. Als u actief bent in één van bovengenoemde branches, onderbouw dan kwalitatief goed waarom u wél een onderneming heeft die in de kern gezond is. In alle andere gevallen is een vooral financieel goed onderbouwde aanvraag voldoende.

Risico voor de bank

Breng de zekerheden die de bank kan bedingen in kaart en bepaal voor welk bedrag zij mag terugvallen op de staat. Zet deze zekerheden af tegen de bedragen die de bank aan u heeft uitgeleend en u heeft een goed idee van ‘het risico voor de bank’. Bekijk het conservatief: in geval van een faillissement, zal de bank bijna nooit de boekwaarde van de zekerheden ontvangen. Als uit deze exercitie blijkt dat de bank dekking tekort komt, onderbouw dan ook kwalitatief waarom u een onderneming heeft die in de kern gezond is.

BMKB-C krediet aanvragen

Bent u actief in één van de genoemde branches of kunt us de bank onvoldoende zekerheden bieden? Kijk dan toch eerst eens naar andere financieringsmogelijkheden. En ja het is druk bij de banken, het voordeel van een aanvraag indienen die in één keer goed is ligt dan voor de hand.

Wij van Solvent helpen u graag bij de aanvraag en de onderbouwing. Wij hebben overigens verschillende financieringsopties in onze portfolio. We kunnen dus meer mogelijkheden voor u onderzoeken.

Meer weten? Neem contact op met ate@solvent.nl en wij helpen u verder.