Reiskostenvergoeding, onbelast blijven betalen?

Doordat er nu veel mensen thuiswerken tijdens de Coronacrisis, hebben zij dus ook geen woon-werkverkeer. Mag je dit dan nog onbelast blijven betalen? De staatssecretaris heeft besloten: tijdens de crisis wel.

Vóór de Coronacrisis mocht de werkgever zes weken aaneengesloten deze reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen. De reden voor de afwezigheid was niet relevant. Deze regel geldt tijdens vakantie, ziekte, verlof of, zoals nu, thuiswerken in verband met de Coronacrisis. Na verloop van tijd vervalt de mogelijkheid de vergoeding onbelast door te betalen. Doet een werkgever dat dan toch dan vormt het loon of gaat het ten koste van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR).

Moet de reiskostenvergoeding stopgezet?

Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een beleidsbesluit goedgekeurd dat de vaste reiskostenvergoeding niet hoeft te worden stopgezet en dus gewoon gebaseerd mag blijven op het eerder gebruikelijke reispatroon. De Belastingdienst zal dit tijdens de Coronacrisis niet zien als een onterecht betaalde vergoeding en het zal niet als verkapt loon aangemerkt worden door de fiscus.

Mag je de reiskostenvergoeding stopzetten?

Je mag de reiskostenvergoeding van een werknemer – bedoeld voor het vergoeden van woon- werkverkeer – stopzetten op het moment dat die kosten niet meer worden gemaakt. En dat geldt nu voor veel mensen die vanuit huis moeten werken. Er zijn wel uitzonderingen; soms zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in de individuele arbeidsovereenkomst specifieke afspraken gemaakt over de reiskostenvergoeding. Zo is in sommige cao’s vastgelegd dat een werknemer die thuis werkt of ziek is toch voor een bepaalde periode de reiskosten doorbetaald moet krijgen. In zo’n geval geldt dat de vergoeding pas mag worden stopgezet na die afgesproken periode.

Tegemoetkoming?

Sommige werkgevers kiezen er vrijwillig voor om de werkgerelateerde reiskosten door te betalen, ook nu het personeel die kosten niet maakt. Dat doen ze om bijvoorbeeld tegemoet te komen aan de andere kosten die werknemers maken nu ze thuis zitten. Denk bijvoorbeeld aan het stroomgebruik om de laptop op te laden en de kosten voor koffie en internet.