Belastingplan 2021 in een notendop

We hebben de belangrijkste wijzigingen weer even voor u op een rij gezet:

Inkomstenbelasting

 • De arbeidskorting gaat omhoog met € 106 en de zelfstandigenaftrek omlaag met € 360
 • Het basistarief in de inkomstenbelasting gaat van 37,35% naar 37,10%

Box 3

 • Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar € 50.000 (partners € 100.000).
 • Het belastingtarief in box 3 gaat van 30% naar 31%.
 • De 2e schijf begint bij een box 3 vermogen van € 100.000 en de 3e schijf bij een vermogen van € 1.000.000.

Overdrachtsbelasting

 • Personen tussen 18 en 35 jaar oud zijn geen overdrachtsbelasting meer verschuldigd, als zij een woning kopen die als hoofdverblijf bedoeld is. Het gaat dus om starters op de woningmarkt. Zij mogen de vrijstelling van de overdrachtsbelasting die per 1 januari ingaat slechts eenmaal toepassen. Woningkopers die al voor 1 januari 2021 een woning hebben gekocht, kunnen mits zij aan het leeftijdscriterium voldoen, de vrijstelling ook gebruiken.
 • Het 2% tarief van de overdrachtsbelasting geldt alleen nog voor natuurlijke personen die een woning kopen die als hoofdverblijf bedoeld is
 • Om de startersvrijstelling dan wel het lage tarief te mogen toepassen moet de woning minimaal zes maanden als hoofdverblijf gebruikt zijn.
 • Alle andere verkrijgingen dan woningen die als hoofdverblijf bedoeld zijn (o.a. vakantiewoningen en bedrijfspanden) zijn belast tegen 8%. Dat geldt dus ook voor woningen verkregen door een besloten vennootschap.

Loonbelasting

 • De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom wordt voor het jaar 2020 op 3% gesteld . Dit betreft een codificatie van een eerdere goedkeuring.
 • Per 1 januari 2021 is de vrije ruimte boven de € 400.000 beperkt van 1,2% naar 1,18% van de loonsom.

Vennootschapsbelasting

 • Het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting van 25% blijft ongewijzigd, de eerste schijf voor winsten tot € 245.000 wordt verlaagd naar 15%. In 2022 wordt de eerste schijf verder verhoogd naar € 395.000.
 • Ondernemingen mogen een coronareserve aanhouden in de aangifte vennootschapsbelasting 2019. Dit is maximaal tot het saldo van de winst van dat jaar, als de reserve niet was gevormd. Deze coronareserve mag gevormd worden voor het gehele of gedeeltelijke zogenoemde ‘coronagerelateerde verlies’ dat zich naar verwachting in het jaar 2020 zal voordoen.
 • Het effectieve tarief voor de innovatiebox wordt verhoogd van 7% naar 9%.

Meer weten? Neem dan contact op met Erwin Gritter: +31 (0)50 – 318 61 80 of erwin@solvent.nl