Geen VpB voor DGA?

De vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) kan een mooi alternatief zijn voor het beleggen in de eigen bv. Wees wel bewust van de specifieke eisen…

Innovatiebox: fiscaal voordeel 5% VSB

De fiscale faciliteit Innovatiebox beloont bedrijven die aantoonbaar innovatief zijn.

 

Op grond van de Innovatiebox kan een lager belastingtarief (vennootschapsbelasting) worden verkregen op winsten uit WBSO-projecten en octrooien. Er is in 2016 € 625 miljoen beschikbaar voor de Innovatiebox. Daarmee is het één van de grootste subsidieregelingen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Deze website geeft praktische informatie die kan bijdragen aan de optimale toepassing van de Innovatiebox voor uw bedrijf of uw cliënt.

Overname familiebedrijf: waar let je op?

Veel familiebedrijven gaan kopje onder na de overdracht op de volgende generatie. Dit is het internationale beeld, gebaseerd op verschillende onderzoeken. Hoewel het in Nederland vaak wél goed gaat, kunnen familiebedrijven ook hier maatregelen nemen die zorgen voor een succesvolle bedrijfsoverdracht.
Lees meer